Wymiana rur azbestowych na osiedlu Nowosolna

Łódzka Spółka Infrastrukturalna  ogłosiła przetarg na modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Łodzi. Przetarg podzielony został  na 3 części, druga część dotyczy osiedla Nowosolna , trzecia część przetargu dotyczy osiedla Mileszki.

Dnia 29.07.2014 ogłoszono, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie części 2 przedstawiło Konsorcjum firm z Łodzi, Pabianic i Głowna. Modernizacja wodociągów dla osiedla Nowosolna kosztować będzie 9 630 923,14 zł.

 
Działka w Bogini za 600 tys. złotych.

Dnia 18 września 2014 roku o godz. 10.00 odbędzie się ustny przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Boginia w Gminie Nowosolna. Cena wywoławcza to 600 000,00 zł.  W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym.

 
Wybory Sołtysów w Dobieszkowie i Borchówce

Dnia 18 lipca 2014 roku (piątek) o godzinie 18.00 w Sołectwie Borchówka  rozpocznie się zebranie wiejskie na którym zostaną wybrani Sołtys i rada Sołecka.

Dnia 21 lipca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00  w Sołectwie  Dobieszków rozpocznie się zebranie wiejskie na którym zostaną wybrani Sołtys i rada Sołecka.

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info, 16.07.2014

 
NIANIA

Zaopiekuję się dzieckiem od 0-6 lat, najchętniej w Kalonce lub w bliskim obrębie. Posiadam długoletnie i duże doświadczenie potwierdzone referencjami.
Jestem dyspozycyjna od pon-pt  8.00- 16.30,17.00.

Stawka godzinowa 10 zł (+/-)
Szczegóły  telefonicznie  506996379

 
Sprzedaż działek w miejscowości Boginia

Informujemy, iż w trakcie przygotowania do sprzedaży w drodze przetargu są działki budowlane w atrakcyjnej cenie w miejscowości Boginia, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Więcej informacji.


Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 42 648-41-08

(Informacji udzielają: Pan Paweł Kaczmarek wew.30, Pani Anna Świderek wew.31)

Źródło: Urząd Gminy Nowosolna

 
XXIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

Koło Przyjaciół Radia Maryja w Bedoniu, organizuje wyjazd na

XXIII Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 13.07.2014.

Chętnych z miejscowości Wiączyń Dolny proszę o kontakt z Panem Zdzisławem Sokołowskim.


 
Las przy ul. Byszewskiej

Mieszkańcy osiedla przy ul. Byszewskiej postanowili wziąć sprawy we własne ręce i walczyć o zachowanie lasów w ich okolicy. Sprawa dotyczy obszaru między ulicami Byszewską, Oliwkową, Ananasową i Pomarańczową. Na stronie internetowej www.chronmy-lasy-nowosolnej.pl można dowiedzieć się wszystkiego o działaniach zmierzających do ochrony i utrzymania drzewostanu w tym rejonie.

 
Majówka 2014 - zdjęcia


 
MAJÓWKA SAMORZĄDOWA 2014

EKO-LEŚNA MAJÓWKA SAMORZĄDOWA 2014

w 24. rocznicę istnienia samorządu terytorialnego

1 CZERWCA 2014 r. w godzinach 12.00 - 23.00
do Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie


12.00     Msza św. w intencji samorządu lokalnego w Sanktuarium Maryjnym w Starych Skoszewach

 
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyniki i frekwencja w gminie Nowosolna wygląda następująco:

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Nr listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów ważnych
1 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 24 2.05
2 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 5 0.43
3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 71 6.08
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 331 28.34
5 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 33 2.83
6 Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 38 3.25
7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 70 5.99
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 517 44.26
9 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 70 5.99
10 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 2 0.17
11 Komitet Wyborczy Samoobrona 1 0.09
12 Komitet Wyborczy Partia Zieloni 6 0.51

Komitety razem 1 168 100

 
XV Majówka Samorządowa


Majówka Samorządowa jest cykliczną, plenerową imprezą organizowaną przez samorząd gminy Nowosolna. 27 maja 1990 roku po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej  wyborcy głosowali na swoich przedstawicieli w Radach Gmin w sposób demokratyczny. Dla uczczenia tego wydarzenia Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. W 2000 roku samorządowcy gminy Nowosolna, dla uczczenia 10-lecia istnienia samorządu, po raz pierwszy zorganizowali w ostatnią niedzielę maja „Majówkę Samorządową” w której uczestniczyli mieszkańcy gminy Nowosolna jak i gmin sąsiednich powiatów. Organizowana od 2000 roku przez lokalny samorząd gminy Nowosolna Majówka Samorządowa na stałe weszła w kalendarz uroczystości upamiętniających powstanie samorządu w III Rzeczpospolitej Polskiej.

 
ŻTC BIKE RACE 2014 w gm. Nowosolna

W dniu 25 maja 2014 roku na terenie Gminy Nowosolna odbędzie się wyścig kolarski z cyklu ŻTC BIKE RACE 2014 ze startem w miejscowości Byszewy. Więcej informacji o wyścigu uzyskają państwo na stronie internetowej Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów

TRASA
Trasa wyścigu została poprowadzona na terenie „Wzniesień Łódzkich”. Start w miejscowości Byszewy a meta w miejscowości Janów. Przebieg jednego okrążenia trasy:  Byszewy, Boginia, Borchówka, Dobieszków, Niecki, Kalonka, Bukowiec, Grabina, Janów, Plichtów, Byszewy. Długość 1 okrążenia – 13.5 km. Trasa bardzo ciekawa z licznymi zakrętami i podjazdami.

 
Niekończąca się procedura przetargowa na budowę autostrady A1

Przetarg na budowę autostrady A1  na odcinku Stryków – Tuszyn nie może doczekać się otwarcia ofert. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już czwarty raz przesunęła termin otwarcia ofert. Na dzień dzisiejszy tj. 07.05.2014 otwarcie ofert ma nastąpić dnia 16 maja 2014 r. o godz. 11.15.
Odcinek autostrady A1 „Stryków – Tuszyn” został podzielony na 3 zadania i do każdego z nich ogłoszono oddzielny przetarg.

 
Radni pytają Wójt odpowiada

Wójt Gminy Tomasz Bystroński w odpowiedzi na zapytania podczas Sesji XL poinformował, że:

Radna Katarzyna Kucharska zapytała, jakie Gmina uzyskała oszczędności w związku z łagodną zimą  - Gmina planując wydatki nie przewiduje, ile będzie kosztowało odśnieżanie, ale planuje wydatki na bieżące utrzymanie dróg, dodał „że na akcję zima” od stycznia 2014 do marca 2014 roku zostało wydane 80 000 zł.

 
Kanalizacja w Gminie Nowosolna
środa, 07 maja 2014 18:49

O budowie kanalizacji w Gminnie Nowosolna rozmawiano podczas obrad XLI Sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 26 marca 2014 roku.

Wójt Gminy Tomasz Bystroński: W omawianym okresie (od 29 stycznia 2014 roku do dnia 26 marca 2014 roku – przyp. red.)  Gmina podejmowała działania odnośnie „kanalizacji”, gdzie po przeprowadzonych konsultacjach i rozmowach, efektem było odstąpienie od podpisania umowy z WFOŚ na finansowanie budowy kanalizacji.

 
Wybory do Parlamentu Europejskiego - komisje wyborcze

Wójt Gminy Nowosolna powołał obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Nowosolna wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Źródło:  ZARZĄDZENIE NR  0050.1.22.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 05 maja  2014 roku.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Kalonce.


Lp.

Imię i nazwisko

Zgłoszona/y/ przez:

1.

Elżbieta Markiewicz


Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej- Unia Pracy

2.

Marcin Dawid Zarębski


Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Krzysztof Grzegorz Wieczorek


Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.

Piotr Grzelczak

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

5

Wioleta Wiktoria Wodzyńska

uzupełnienie składu komisji spośród wyborców

6

Emilia Dagmara Domańska

uzupełnienie składu komisji spośród wyborców

7

Aleksandra Berent


Wójt Gminy Nowosolna – pracownik  Urzędu Gminy Nowosolna

 
Nadanie statutów sołectwom Gminy Nowosolna.

Urząd Gminy Nowosolna opracował dla każdego Sołectwa w Gminie "Projekt wzorcowego statutu sołectwa". Mieszkańcy mają 14 dni  na zgłaszanie uwag do Urzędu Gminy, tj.  do dnia 19 maja 2014 r.

Projekt statutu dla każdego sołectwa.Projekt wzorcowego statutu sołectwa

Statut Sołectwa Natolin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowosolna;

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Natolin;

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Natolin;

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Natolin;

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Natolin;

6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Natolin
w Gminie Nowosolna;

7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowosolna;

8) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowosolna;

9) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowosolna.

 
Zajęcia Fitness

 
Wiosenne porządki pod znakiem deszczu

Dnia 26 kwietnia 2014 na Osiedlu Nowosolna odbyła się III Edycja Wiosennych Porządków. Mieszkańcy zbierali śmieci zalegające w rowach, lasach i na łąkach. Pogoda niestety nie sprzyjała, praktycznie przez cały czas padał deszcz i większość ochotników znacznie przemokła.

 
PIĘKNA BOGINIa; 17.04.2014

Boginia  to niewielka miejscowość, która znajduje się w północnej części gminy Nowosolna. Liczy 86 zameldowanych mieszkańców. Jest usytuowana w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich pomiędzy większymi miejscowościami: Starymi Skoszewami, Byszewami i Borchówką. Boginia znajduje się w odległości 5 km od granic Łodzi i około 15 km od centrum aglomeracji. Okoliczny teren jest uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i gazową. Przez Boginię przebiega fragment drogi powiatowej prowadzącej z Osiedla Nowosolna do Starych Skoszew i dalej do Strykowa. Miejscowość posiada drogi gminne o nawierzchni bitumicznej oraz gruntowe, wzmocnione kruszywem drogowym. W planie zagospodarowania przestrzennego są wytyczone kolejne drogi gminne jako dojazd do obszarów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Będą one utwardzane w późniejszym terminie w zależności od rozwoju osadnictwa na tym terenie.

 
O PRZETARGU W BOGINI - NIE TAKI PRZETARG STRASZNY JAK GO MALUJĄ.

Gmina Nowosolna przeznaczyła do sprzedaży 8 działek budowlanych znajdujących się w pięknej okolicy w miejscowości Boginia. Zasady sprzedaż nieruchomości są określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w art. 27 oraz kolejnych. W przypadku nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego zasada ogólna mówi, aby sprzedawać je w drodze przetargu. Taki tryb ma ułatwić możliwie szeroki dostęp potencjalnych nabywców do mienia publicznego przeznaczonego do sprzedaży. Forma przetargowa ma zagwarantować, aby przebieg transakcji był przejrzysty i bezstronny. Ustawa przewiduje sytuacje, w których nieruchomości mogą zostać sprzedane w drodze bezprzetargowej, a katalog takich przypadków podano w art. 37 wyżej wymienionej ustawy. Aby osoby miały czas na zapoznanie się z nieruchomościami, ustawa określa terminy w jakich należy przeprowadzać kolejne etapy przygotowań do sprzedaży oraz samej transakcji. Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania przetargów są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 
Wiosenne porządki 26 kwietnia 2014


 
Ujrzał i uwierzył

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!


Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!


Ewangelia według św. Jana


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

 
Odprowadzanie ścieków do rzeki Moszczenicy

Starostwo Powiatowe w Łodzi rozpoczęło postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Moszczenicy oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach. Maksymalnie w ciągu roku do rzeki może wpłynąć ok. 3 tys. m3 ścieków.

 
Wsparcie kultury fizycznej i sportu w 2014 w Gminie Nowosolna

Wyniki konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku na terenie Gminy Nowosolna.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22