MAJÓWKA SAMORZĄDOWA 2015


Wójt i Rada Gminy Nowosolna oraz GPCKiE w Plichtowie serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy Nowosolna na MAJÓWKĘ SAMORZĄDOWĄ 2015, dnia 31 maja, godz. 12.00 -23.00, gdzie lokalna społeczność świętować będzie XXV- lecie istnienia Samorządu Lokalnego oraz Dzień Dziecka.

O godz. 12.00 zapraszamy do udziału we Mszy Św. w intencji samorządu lokalnego do Sanktuarium Maryjnego w Starych Skoszewach. Majówkę rozpoczniemy o godz. 12.00 Przełajowym Biegiem Majówkowym o Puchar Wójta Gminy Nowosolna i Turniejem gry w bule dla dzieci i młodzieży
oraz programem artystycznym dla dzieci godz. 14.30 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE MAJÓWKI,

W programie Majówki:
liczne atrakcje okołosceniczne dla dzieci: (malowanie buziek, wielkie bańki, szczudlarz, balony,  zjeżdżalnie, koło garncarskie)
Koncert  Zespołu Pieśni i Tańca ŁÓDŹ,
występy gminnych zespołów śpiewaczych
blok konkursowy z nagrodami, Teatr ZWIERCIADŁO

Występ GWIAZDY WIECZORU: ZESPÓŁ „NO TO CO”

Zabawa taneczna z zespołem „BEZ ODSŁUCHU”, pokazy tańca z ogniem oraz dodatkowe atrakcje: rodzinny turniej gry w bule, pokazy strażackie, stoiska promocyjne organizatorów i sponsorów, kramarze, ognisko, ogródek z grillem, grochówka strażacka, lokalne potrawy tradycyjne przygotowane przez KGW.

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowosolna na lata 2015-2021

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego": Celem zadania jest wzrost konkurencyjności regionu łódzkiego. Łączne nakłady finansowe: 83 768,32 zł. Okres realizacji: 2014 - 2015

2.„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I ”- budowa kanalizacji. Celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców: Łączne nakłady finansowe: 2 829 952,11 zł. Okres realizacji: 2010 - 2016

 
Dojazd do autostrady A1

Mieszkańcy osiedli  Nowosolna oraz  Dolina Łódki, zaniepokojeni perspektywą wzmożonego ruchu pojazdów dojeżdżających do autostrady A1, zwrócili się do władz miasta Łodzi z prośbą o przedstawienie szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych na tym terenie.

Z uzyskanych informacji wynika, że ruch z autostrady A1 – węzeł „Brzeziny” zostanie skierowany w kierunku ul. Pomorskiej, następnie przez ul. Puszkina do ul. Rokicińskiej.  W planach przewiduje się opracowanie kolejnej „nowej koncepcji” wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskaniem decyzji środowiskowej.

 
Działka przy ul. Margaretek do sprzedania

Pod koniec marca 2015 r. Wydział Majątku Miasta zwrócił się z prośbą do Rady Osiedla Nowosolna o wyrażenie opinii dotyczącej zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Margaretek 18 (działka  nr 533/11 obręb w-47). Miasto dąży do podziału tej nieruchomości, w wyniku czego mają powstać 2 niezależne działki przeznaczone do sprzedaży.

 
Osiedle Nowosolna ma swoją stronę internetową

Na stronie internetowej pod adresem www.nowosolna.eu można zapoznać się z informacjami dotyczącymi Rady Osiedla Nowosolna.


Iwona Wiśniewska

nowosolna.info, dnia 25.03.2015

 
SMSowy System powiadamiania mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Nowosolna mają możliwość przystąpienia do systemu informatycznego Powiadamiania SMS. Po wyrażeniu pisemnej zgody na wskazany numer telefonu lub adres e-mail będą wysyłane bezpłatne wiadomości dotyczące informacji o alarmach i zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych, komunikatach urzędowych i wydarzeniach sportowych na terenie Gminy Nowosolna.

Regulamin Informatora SMS oraz wzór formularza przystąpienia do systemu.

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info 25.03.2015

 
Stanowisko ds. rozwoju, funduszy zewnętrznych

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na stanowisko ds. rozwoju, funduszy zewnętrznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi wykazać się m.in. znajomością ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz posiadać doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w ofercie pracy. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 7 kwietnia 2015.

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info 25.03.2015

 
Wsparcie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Nowosolna
środa, 25 marca 2015 12:21

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Nowosolna.

Poszczególne oferty uzyskały następujące ilości punktów:
1. Stowarzyszenie „Biegający na Wzniesieniach” – 115 pkt.
2. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 113 pkt.
3. Uczniowski Klub Sportowy „LIPINIACY” – 106 pkt.
4. Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA” – 103 pkt.
5. Uczniowski Klub Sportowy „SKOSZ” – 102 pkt.
6. Taneczny Klub Sportowy „STEPDANCE” – 101 pkt.
7. Ludowy Klub Sportowy „KALONKA-KOPANKA” – 97 pkt.
8. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów „ŻTC” – 83 pkt.
9. Klub Sportowy „ALASKA” – 80 pkt.

 
Wielki sukces akcji “Wiosenne porządki” w Gminie Nowosolna!

W dniu 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, mieszkańcy Gminy Nowosolna zebrali się do wspólnej akcji sprzątania okolicy. Przybyło około 150 osób, wszyscy pełni zapału do pracy i w wyśmienitych humorach. Urzędnicy zapewnili worki i rękawiczki dla sprzątających. We wszystkich sołectwach ruszyło wielkie sprzątanie. Zebrano ponad 500 worków ze śmieciami. Po kilku godzinach pracy można było zjeść kiełbaskę z ogniska i napić się herbaty. Radni wraz z mieszkańcami przygotowali drobny poczęstunek i ogniska. Ciężarówka cały czas zbiera worki z okolicy i wywozi je na wysypisko. Gmina Nowosolna wypiękniała na wiosnę. Brawo dla wszystkich zaangażowanych!

 
Mieszkańcy Osiedla Nowosolna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy Nowosolna, Pan Piotr Szcześniak zaprasza mieszkańców Osiedla Nowosolna do Urzędu Gminy Nowosolna oraz Urzędu Stanu Cywilnego (naprzeciwko kościoła, Rynek Nowosolna 1, tel.: 42 648 49 01) do załatwiania wielu spraw w jednym miejscu, m.in.:

- zgłoszenia utraty dowodu osobistego,
- wydania dowodu osobistego,
- wydania odpisów aktów stanu cywilnego,
- wydania zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ślubu za granicą,
- składania zapewnień i oświadczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- wpisywania do rejestru aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą,
- składanie wniosków o zmianę imienia lub nazwiska.

Izabella Różańska
Urząd Gminy Nowosolna, dnia 12.03.2015

 
Fundusz sołecki w 2015 roku w Gminie Nowosolna.

1) Sołectwo Boginia 11.447,59 zł;
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- organizacja spotkań integracyjnych, zakup materiałów do budowy ogrodzenia, ogrodzenie placu centrum wsi, wykaszanie placu centrum wsi,

2) Sołectwo Borchówka 11.521,44 zł;
- zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi w Borchówce,
- prace porządkowe, wyrównanie terenu, wykonanie ogrodzenia na placu Centrum Wsi,

 
Zadania inwestycyjne w 2015 roku w Gminie Nowosolna

1. Przebudowa wodociągu Kopanka - Dąbrowa – Bukowiec. Koszt: 85 000,00 zł

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie. Koszt: 9 985,27 zł

3. Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem.
Koszt:  570 000,00 zł

 
Zamknięte skrzyżowanie Piłsudskiego – Niciarniana

W związku budową trasy WZ od 1 marca 2015 r. rozpoczną się prace na skrzyżowaniach: Bandurskiego/Mickiewicza – Włókniarzy/JPII, Piłsudskiego – Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza oraz Piłsudskiego – Niciarniana.

Zmianie ulegnie trasa autobusów 54 i 54A ponieważ nie będzie możliwy skręt w lewo z al. Piłsudskiego w ul. Niciarnianą. Kierowcy nie będą mogli również przejechać ul. Niciarnianą przez al. Piłsudskiego na wprost w obu kierunkach.


 
Konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w Gminie Nowosolna

Kwotę w wysokości: 60 000,00 zł przeznaczyła Gmina Nowosolna na dotację dla podmiotu, który będzie aktywnie wspierał rozwój sportu na jej terenie. Jako główne zadania wskazano m.in.:
- organizacje szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, koszykówki, badmintona, lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- Upowszechnianie gier zespołowych oraz udział w rozgrywkach ligowych, krajowych i rozgrywkach międzynarodowych,

 
Ponowne wybory do Rady Gminy Nowosolna w okręgu wyborczym nr 2

Wybory do Rady Gminy Nowosolna w okręgu wyborczym nr 2 wyznaczono na niedzielę 10 maja 2015 r.  Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 1 marca 2015 r. Wójt poda do wiadomości informacje o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

 
Animator sportu

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na kandydatów do wykonywania czynności animatora sportu.
Do obowiązków animatora sportu będzie należało m.in. :

- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012”  przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym,

 
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015 – 2019

Sołectwo Plichtów: zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów ustala się na dzień 6 marca 2015 r. godz. 18.00. Miejsce GPCKiE w Plichtowie.


Sołectwo Boginia: zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów ustala się na dzień 13 marca 2015 r. godz. 18.00. Miejsce OSP Stare Skoszewy.

Iwona Wiśniewska
nowosolna.info 19.02.2015

 
Wójt gm. Nowosolna apeluje o podatek

Wielokrotnie poruszano sprawę dot. wpływów do budżetu gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Niektóre osoby mieszkające na ternie gminy Nowosolna, ale zameldowane w innej miejscowości rozliczają się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla  miejsca zameldowania. Wiadomo, że taki sposób rozliczenia jest błędny, gdyż powinniśmy rozliczać się  w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania.

 
Działkę rolną 2,1 ha sprzedam

Działkę rolną 2,1 ha sąsiadującą z atrakcyjnie położoną działką budowlaną tanio sprzedam.
Bezpośredni właściciel.
Mazur Jerzy
697-197 707

 
Budowa tuczarni w Lipinach

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.01.2015 r. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu dot. budowy budynku inwestorskiego – tuczarni wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą w Lipinach w Gminie Nowosolna. Uwagi i wnioski można składać do dnia 13.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna 1 piętro, pokój nr 9 lub na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt zakłada, że tuczarnia o powierzchni ponad 2000 m2 położona będzie w odległości ok. 160 m od przylegającej od południa drogi gminnej prowadzącej przez wieś Ksawerów oraz w odległości ponad 800 m od drogi krajowej Nr 72.

Inwestycja zakłada budowę m.in.  budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą, 3 silosów na paszę – o pojemności 60 ton każdy, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3. Planuje się montaż do 32 szt. wentylatorów o wydajności 8000 m3/h każdy, które mają zapewnić odpowiednie warunki chowu oraz ograniczyć emisję odorów do otoczenia.  

Obwieszczeni Wójta Gminy Nowosolna

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18.10.2013 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 08.12.2014

Więcej dokumentów w tej sprawie można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Nowosolna

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info, 05.02.2015

 
Działania Wójta

Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna kadencja 2014 - 2018 

  


Sesja 3 z dnia 15.12.2014 r., sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 
Wykaz Komisji Gminnych
wtorek, 16 grudnia 2014 09:47

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2014-2018:

1. Radny Michał Nowacki-Przewodniczący Komisji
2. Radny Bartosz Rakowski
3. Radny Grzegorz Grzeliński
4.Radna Sylwia Koszada
5.Radny Jacek Królikowski

 
Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna
wtorek, 16 grudnia 2014 09:40

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna Pani Małgorzaty Kamińskiej - Bruszewskiej odbędzie się 16 grudnia 2014 roku, w godz. od 10:00 do 15:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna.

 
Rada Gminy Nowosolna kadencji 2014-2018
Wpisany przez Iwona Wiśniewska   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 18:13

Radni Gminy Nowosolna przedstawiali swoje doświadczenie zawodowe na I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r.

 
Wójt Gminy Nowosolna kadencja 2014 - 2018
poniedziałek, 15 grudnia 2014 16:21

Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna kadencja 2014 - 2018 


Ślubowanie oraz pierwsze wystąpienie Wójta Gminy Nowosolna Pana Piotra Szcześniaka., które odbyło się na II sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 9 grudnia 2014 r.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24