Fundusz sołecki w 2015 roku w Gminie Nowosolna.

1) Sołectwo Boginia 11.447,59 zł;
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- organizacja spotkań integracyjnych, zakup materiałów do budowy ogrodzenia, ogrodzenie placu centrum wsi, wykaszanie placu centrum wsi,

2) Sołectwo Borchówka 11.521,44 zł;
- zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi w Borchówce,
- prace porządkowe, wyrównanie terenu, wykonanie ogrodzenia na placu Centrum Wsi,

 
Zadania inwestycyjne w 2015 roku w Gminie Nowosolna

1. Przebudowa wodociągu Kopanka - Dąbrowa – Bukowiec. Koszt: 85 000,00 zł

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie. Koszt: 9 985,27 zł

3. Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem.
Koszt:  570 000,00 zł

 
Zamknięte skrzyżowanie Piłsudskiego – Niciarniana

W związku budową trasy WZ od 1 marca 2015 r. rozpoczną się prace na skrzyżowaniach: Bandurskiego/Mickiewicza – Włókniarzy/JPII, Piłsudskiego – Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza oraz Piłsudskiego – Niciarniana.

Zmianie ulegnie trasa autobusów 54 i 54A ponieważ nie będzie możliwy skręt w lewo z al. Piłsudskiego w ul. Niciarnianą. Kierowcy nie będą mogli również przejechać ul. Niciarnianą przez al. Piłsudskiego na wprost w obu kierunkach.


 
Konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w Gminie Nowosolna

Kwotę w wysokości: 60 000,00 zł przeznaczyła Gmina Nowosolna na dotację dla podmiotu, który będzie aktywnie wspierał rozwój sportu na jej terenie. Jako główne zadania wskazano m.in.:
- organizacje szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, koszykówki, badmintona, lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- Upowszechnianie gier zespołowych oraz udział w rozgrywkach ligowych, krajowych i rozgrywkach międzynarodowych,

 
Ponowne wybory do Rady Gminy Nowosolna w okręgu wyborczym nr 2

Wybory do Rady Gminy Nowosolna w okręgu wyborczym nr 2 wyznaczono na niedzielę 10 maja 2015 r.  Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 1 marca 2015 r. Wójt poda do wiadomości informacje o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

 
Animator sportu

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na kandydatów do wykonywania czynności animatora sportu.
Do obowiązków animatora sportu będzie należało m.in. :

- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012”  przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym,

 
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015 – 2019

Sołectwo Plichtów: zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów ustala się na dzień 6 marca 2015 r. godz. 18.00. Miejsce GPCKiE w Plichtowie.


Sołectwo Boginia: zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów ustala się na dzień 13 marca 2015 r. godz. 18.00. Miejsce OSP Stare Skoszewy.

Iwona Wiśniewska
nowosolna.info 19.02.2015

 
Wójt gm. Nowosolna apeluje o podatek

Wielokrotnie poruszano sprawę dot. wpływów do budżetu gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Niektóre osoby mieszkające na ternie gminy Nowosolna, ale zameldowane w innej miejscowości rozliczają się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla  miejsca zameldowania. Wiadomo, że taki sposób rozliczenia jest błędny, gdyż powinniśmy rozliczać się  w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania.

 
Działkę rolną 2,1 ha sprzedam

Działkę rolną 2,1 ha sąsiadującą z atrakcyjnie położoną działką budowlaną tanio sprzedam.
Bezpośredni właściciel.
Mazur Jerzy
697-197 707

 
Budowa tuczarni w Lipinach

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.01.2015 r. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu dot. budowy budynku inwestorskiego – tuczarni wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą w Lipinach w Gminie Nowosolna. Uwagi i wnioski można składać do dnia 13.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna 1 piętro, pokój nr 9 lub na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt zakłada, że tuczarnia o powierzchni ponad 2000 m2 położona będzie w odległości ok. 160 m od przylegającej od południa drogi gminnej prowadzącej przez wieś Ksawerów oraz w odległości ponad 800 m od drogi krajowej Nr 72.

Inwestycja zakłada budowę m.in.  budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą, 3 silosów na paszę – o pojemności 60 ton każdy, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3. Planuje się montaż do 32 szt. wentylatorów o wydajności 8000 m3/h każdy, które mają zapewnić odpowiednie warunki chowu oraz ograniczyć emisję odorów do otoczenia.  

Obwieszczeni Wójta Gminy Nowosolna

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18.10.2013 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 08.12.2014

Więcej dokumentów w tej sprawie można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Nowosolna

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info, 05.02.2015

 
Działania Wójta

Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna kadencja 2014 - 2018 

  


Sesja 3 z dnia 15.12.2014 r., sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 
Wykaz Komisji Gminnych
wtorek, 16 grudnia 2014 09:47

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2014-2018:

1. Radny Michał Nowacki-Przewodniczący Komisji
2. Radny Bartosz Rakowski
3. Radny Grzegorz Grzeliński
4.Radna Sylwia Koszada
5.Radny Jacek Królikowski

 
Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna
wtorek, 16 grudnia 2014 09:40

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna Pani Małgorzaty Kamińskiej - Bruszewskiej odbędzie się 16 grudnia 2014 roku, w godz. od 10:00 do 15:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna.

 
Rada Gminy Nowosolna kadencji 2014-2018
Wpisany przez Iwona Wiśniewska   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 18:13

Radni Gminy Nowosolna przedstawiali swoje doświadczenie zawodowe na I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r.

 
Wójt Gminy Nowosolna kadencja 2014 - 2018
poniedziałek, 15 grudnia 2014 16:21

Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna kadencja 2014 - 2018 


Ślubowanie oraz pierwsze wystąpienie Wójta Gminy Nowosolna Pana Piotra Szcześniaka., które odbyło się na II sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 9 grudnia 2014 r.


 
Ślubowanie Wójta Gminy Nowosolna
piątek, 05 grudnia 2014 13:52

Dnia 9 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 odbędzie się II sesja Rady Gminy Nowosolna kadencji  2014 – 2018.

Proponowany porządek obrad

1) Otwarcie Sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
2) Przyjęcie porządku obrad II Sesji.
3) Wręczenie Wójtowi Gminy elektowi przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna zaświadczenia o wyborze.

 
Szansa dla bezrobotnych
piątek, 05 grudnia 2014 13:41

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna  informuje o prowadzonym naborze na 2015 r. do Projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna" współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.  

 
Kredyt dla Gminy Nowosolna

Gmina Nowosolna ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,- zł.  Część kredytu w wysokości 657.554,61 zł przeznaczona będzie na pokrycie planowanego deficytu, natomiast pozostała kwota w wysokości 842.445,39 zł przeznaczona będzie  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

 
Nabór na stanowisko księgowości wynagrodzeń i podatku VAT w UG Nowosolna

Szczegóły dot. stanowiska pracy.

 
Wyniki w II turze wyborów na wójta gm. Nowosolna

W drugiej turze wyborów samorządowych na wójta gm. Nowosolna wygrał Pan Piotr Szcześniak, na którego zagłosowało 1 355 mieszkańców. Kontrkandydat, dotychczasowy wójt gminy, Pan Tomasz Bystroński uzyskał 757 głosów.

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info, 01.12.2014 r

 
Frekwencja w II turze wyborów samorządowych


Dnia 30 listopada 2014 r. w II turze wyborów samorządowych na wójta gm. Nowosolna frekwencja o godzinie 17.30 wynosiła 47.94 %.

Iwona Wiśniewska
nowosolna.info, 30.11.2014

 
Wyniki wyborów 2014 do Rady Gminy Nowosolna
wtorek, 25 listopada 2014 15:28


1. KAMIŃSKA – BRUSZEWSKA Małgorzata Barbara, liczba głosów 84

2. GRZELIŃSKI Grzegorz, liczba głosów 73

3. KLIMEK Agnieszka, liczba głosów 62

4. SZULC Mariusz Janusz, liczba głosów 62

5. KRÓLIKOWSKI Jacek Tomasz, liczba głosów 101

6. MIELCZAREK Radosław Jan, liczba głosów 65

7. WLAZŁO Janina Marianna, liczba głosów 77

8. SEBASTJAŃSKI Andrzej Henryk, liczba głosów 66

9. MARCINIAK Czesław Andrzej, liczba głosów 44

10. KOSZADA Sylwia Magdalena, liczba głosów 43

11. KUCHARSKA Katarzyna Agnieszka, liczba głosów 52

12. ORYSIAK - WITKOWSKA Joanna  Danuta, liczba głosów 65

13. NOWACKI Michał Wojciech, liczba głosów 73

14. ADAMCZEWSKI Sławomir, liczba głosów 50

15. RAKOWSKI Bartosz Błażej, liczba głosów 83


Źródło: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada  2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

 
Wyniki wyborów na Wójta

Pomimo awarii systemów informatycznych PKW, przedstawiamy wyniki wyborów w poszczególnych obwodach.

Wyniki zostały zebrane przez nas z kart wywieszonych w danych komisjach obwodowych.

Nr obwodu
1 2 3 4 5 6 SUMA głosów
KandydatBystroński
Tomasz
121 85 254 84 137 60 741
Czarnecki
Tomasz
13 13 26 131 10 11 204
Minkiewicz
Zbigniew
64 45 93 17 11 7 237
Rokicki
Krzysztof
19 5 96 77 22 22 241
Szcześniak
Piotr
268 237 168 98 88 56 915

485 385 637 407 268 156 2338


 
Frekwencja w Gminie Nowosolna z godz. 17.30

Państwowa Komisja Wyborcza podała, iż w Gminie Nowosolna o godzinie 17.30 frekwencja wyniosła niespełna 52%. Liczba uprawnionych do głosowania
to 3 607 osób. Do godziny 17.30 wydano 1 873 kart do głosowania. W Powiecie Łódzkim Wschodnim najwyższą frekwencję odnotowano właśnie w gm. Nowosolna. Za nami pozostają:

Gmina Brójce z frekwencją 49.32 %,

Gmina Andrespol z frekwencją 44.67 %,

Gmina Koluszki z frekwencją 43.16 %,

Gmina Rzgów z frekwencją 43.06 %,

Gmina Tuszyn z frekwencją 40.95 %.


Iwona Wiśniewska
nowosolna.info, 16 listopada 2014 r.

 
Trasy Nordic Walking w Gminie Nowosolna

Trasy w Gminie Nowosolna - opis
zielona – pętla o długości 5,7 km;
czerwona – pętla o długości 9,6 km
czarna – pętla o długości 15,8 km.TRASA NR 1 (zielona) długość – 5,7 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz.

5,7- kilometrowa pętla poprowadzona przez wsie Plichtów i Byszewy. Wejście na trasę zlokalizowano, na obiektach rekreacyjnych przy Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24